ช๊อคโกแลต ดิป
Dips

เพิ่มความหวาน เติมความเข้มข้น ได้ตามใจ