สตรอเบอร์รี่เลมอนเนด
Beverages

เปรี้ยวหวานสดชื่นจากสตรอเบอร์รี่และเลมอนคั้นสดใหม่ทุกวัน