เลมอนเนด
Beverages

เมนูเด่นประจำร้านอานตี้ แอนส์ เปรี้ยวหวานสดชื่นจากเลมอนผลใหญ่คั้นสดใหม่ทุกวัน